Sim Đẹp G-TEL

STT Số Sim Mạng Giá Sim Đặt Mua
1 G-TEL 12.480.000 vnđ 2 G-TEL 4.680.000 vnđ 3 G-TEL 3.770.000 vnđ 4 G-TEL 3.380.000 vnđ 5 G-TEL 3.380.000 vnđ 6 G-TEL 3.380.000 vnđ 7 G-TEL 3.380.000 vnđ 8 G-TEL 3.380.000 vnđ 9 G-TEL 3.380.000 vnđ