Sim Sim giá 3 - 5 triệu

STT Số Sim Mạng Giá Sim Đặt Mua
1 VINAPHONE 3.380.000 vnđ 2 VINAPHONE 3.380.000 vnđ 3 VINAPHONE 3.380.000 vnđ 4 VINAPHONE 3.380.000 vnđ 5 VINAPHONE 3.380.000 vnđ 6 VINAPHONE 3.380.000 vnđ 7 VINAPHONE 3.380.000 vnđ 8 VINAPHONE 3.510.000 vnđ 9 VINAPHONE 3.640.000 vnđ 10 VINAPHONE 3.900.000 vnđ 11 VINAPHONE 4.030.000 vnđ 12 VINAPHONE 4.030.000 vnđ 13 VINAPHONE 4.160.000 vnđ 14 VINAPHONE 4.290.000 vnđ 15 VINAPHONE 4.290.000 vnđ 16 VINAPHONE 4.680.000 vnđ 17 VINAPHONE 4.680.000 vnđ 18 VINAPHONE 4.680.000 vnđ 19 VIETTEL 4.680.000 vnđ