Sim Sim giá 3 - 5 triệu

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

../VINAPHONE 3.380.000

sim đẹp

5526

2

../VINAPHONE 3.380.000

sim đẹp

1511

3

../VINAPHONE 3.380.000

Dương CM

4913

4

../VINAPHONE 3.380.000

sim đẹp

8779

5

../VINAPHONE 3.380.000

tuân

9877

6

../VINAPHONE 3.380.000

sim đẹp

6184

7

../VINAPHONE 3.380.000

tuân

6549

8

../VINAPHONE 3.510.000

LTH vinaphone

272

9

../VINAPHONE 3.640.000

sim đẹp

3123

10

../VINAPHONE 3.900.000

LTH vinaphone

272

11

../VINAPHONE 4.030.000

sim đẹp

8880

12

../VINAPHONE 4.030.000

sim đẹp

2452

13

../VINAPHONE 4.160.000

sim đẹp

7484

14

../VINAPHONE 4.290.000

sim đẹp

0042

15

../VINAPHONE 4.290.000

sim đẹp

0547

16

../VINAPHONE 4.680.000

sim đẹp

4935

17

../VINAPHONE 4.680.000

sim đẹp

7193

18

../VINAPHONE 4.680.000

Dương CM

8283

19

../VIETTEL 4.680.000

LTH viettel

6325

Mr.Lân:
Hotline: 0945 30 31 32

Đơn Đặt Hàng

0980982001 Họ Tên: Nguyễn minh hiếu 14:26:20 11/07/2020
0919278381 Họ Tên: Dang Quang Thinh 23:03:00 06/07/2020
0980982002 Họ Tên: Huy Hoàng 11:52:44 02/07/2020
0986123366 Họ Tên: Nguyễn Thanh Hải 21:39:36 26/06/2020
0912861840 Họ Tên: Võ Yến Nhi 14:21:16 03/06/2020
0912861840 Họ Tên: Võ Yến Nhi 14:21:11 03/06/2020

Khuyến Mãi