Sim Kép

STT Số Sim Mạng Giá Sim Đặt Mua
1 VINAPHONE 7.930.000 vnđ 2 VINAPHONE 5.330.000 vnđ 3 VIETTEL 5.330.000 vnđ 4 VINAPHONE 4.420.000 vnđ 5 VINAPHONE 3.770.000 vnđ 6 VINAPHONE 3.510.000 vnđ 7 VINAPHONE 2.730.000 vnđ 8 VIETTEL 2.730.000 vnđ 9 VINAPHONE 2.470.000 vnđ 10 VINAPHONE 2.080.000 vnđ 11 VINAPHONE 2.080.000 vnđ 12 VIETTEL 2.080.000 vnđ 13 VINAPHONE 1.560.000 vnđ 14 VINAPHONE 1.560.000 vnđ 15 VINAPHONE 1.170.000 vnđ 16 VINAPHONE 1.105.000 vnđ 17 VINAPHONE 1.105.000 vnđ 18 VINAPHONE 975.000 vnđ 19 VINAPHONE 975.000 vnđ 20 VINAPHONE 975.000 vnđ 21 VINAPHONE 975.000 vnđ 22 VINAPHONE 975.000 vnđ 23 VINAPHONE 975.000 vnđ 24 VINAPHONE 975.000 vnđ