Sim Sim trên 10 triệu

STT Số Sim Mạng Giá Sim Đặt Mua
1 VINAPHONE 10.530.000 vnđ 2 VINAPHONE 10.530.000 vnđ 3 VINAPHONE 11.180.000 vnđ 4 VINAPHONE 11.830.000 vnđ 5 VINAPHONE 11.830.000 vnđ 6 G-TEL 12.480.000 vnđ 7 VINAPHONE 12.480.000 vnđ 8 VINAPHONE 12.480.000 vnđ 9 VINAPHONE 13.130.000 vnđ 10 VINAPHONE 15.730.000 vnđ 11 VINAPHONE 15.730.000 vnđ 12 VINAPHONE 15.730.000 vnđ 13 VINAPHONE 17.030.000 vnđ 14 VINAPHONE 19.630.000 vnđ 15 VINAPHONE 22.230.000 vnđ 16 VINAPHONE 22.230.000 vnđ 17 VINAPHONE 26.130.000 vnđ 18 VIETTEL 26.130.000 vnđ 19 VINAPHONE 28.730.000 vnđ 20 VINAPHONE 32.630.000 vnđ 21 MOBIFONE 32.630.000 vnđ 22 VINAPHONE 32.630.000 vnđ 23 MOBIFONE 45.630.000 vnđ 24 MOBIFONE 45.630.000 vnđ 25 VIETTEL 58.630.000 vnđ 26 VIETTEL 195.130.000 vnđ