Sim Ngày Sinh Mạng VINAPHONE

STT Số Sim Mạng Giá Sim Đặt Mua
1 VINAPHONE 4.030.000 vnđ 2 VINAPHONE 2.730.000 vnđ 3 VINAPHONE 2.730.000 vnđ 4 VINAPHONE 2.730.000 vnđ 5 VINAPHONE 2.080.000 vnđ 6 VINAPHONE 1.950.000 vnđ 7 VINAPHONE 1.430.000 vnđ 8 VINAPHONE 1.430.000 vnđ 9 VINAPHONE 1.430.000 vnđ 10 VINAPHONE 1.365.000 vnđ 11 VINAPHONE 1.300.000 vnđ 12 VINAPHONE 1.300.000 vnđ 13 VINAPHONE 1.300.000 vnđ 14 VINAPHONE 1.235.000 vnđ 15 VINAPHONE 1.170.000 vnđ 16 VINAPHONE 1.170.000 vnđ 17 VINAPHONE 1.170.000 vnđ 18 VINAPHONE 1.170.000 vnđ 19 VINAPHONE 1.105.000 vnđ 20 VINAPHONE 1.040.000 vnđ 21 VINAPHONE 975.000 vnđ 22 VINAPHONE 975.000 vnđ 23 VINAPHONE 975.000 vnđ 24 VINAPHONE 975.000 vnđ 25 VINAPHONE 975.000 vnđ 26 VINAPHONE 975.000 vnđ 27 VINAPHONE 975.000 vnđ 28 VINAPHONE 910.000 vnđ 29 VINAPHONE 910.000 vnđ 30 VINAPHONE 910.000 vnđ 31 VINAPHONE 910.000 vnđ 32 VINAPHONE 910.000 vnđ 33 VINAPHONE 910.000 vnđ 34 VINAPHONE 845.000 vnđ 35 VINAPHONE 845.000 vnđ 36 VINAPHONE 845.000 vnđ 37 VINAPHONE 845.000 vnđ 38 VINAPHONE 845.000 vnđ 39 VINAPHONE 845.000 vnđ 40 VINAPHONE 845.000 vnđ 41 VINAPHONE 845.000 vnđ 42 VINAPHONE 754.000 vnđ 43 VINAPHONE 728.000 vnđ 44 VINAPHONE 728.000 vnđ 45 VINAPHONE 715.000 vnđ 46 VINAPHONE 715.000 vnđ 47 VINAPHONE 715.000 vnđ 48 VINAPHONE 689.000 vnđ 49 VINAPHONE 689.000 vnđ 50 VINAPHONE 650.000 vnđ 51 VINAPHONE 650.000 vnđ 52 VINAPHONE 624.000 vnđ 53 VINAPHONE 585.000 vnđ 54 VINAPHONE 585.000 vnđ 55 VINAPHONE 585.000 vnđ 56 VINAPHONE 546.000 vnđ 57 VINAPHONE 533.000 vnđ 58 VINAPHONE 520.000 vnđ 59 VINAPHONE 520.000 vnđ 60 VINAPHONE 520.000 vnđ